Home

JO granskning

JO-beslut - J

  1. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. I JO-besluten görs vägledande uttalanden som klargör om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte
  2. Rättslig granskning: Riksdagens ombudsmän (JO) granskar att myndighet erna behandlar medborgarna i enlighet med lagen. Effektivitetsgranskning: Riksrevisionen granskar vad statens pengar används till och hur effektivt de används. Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen
  3. Om JO Justitieombudsmannen (JO) , eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna
  4. JO granskar om myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och förordningar, det vill säga om det har gått rätt till vid handläggningen av olika ärenden och om enskilda medborgare behandlats på ett korrekt sätt. JO kan göra kritiska uttalanden och föreslå att myndigheterna förbättrar sina handläggningsrutiner
  5. nelsemejl om att en bostadssökande måste aktualisera sina kontaktuppgifter och även gallring av kundloggar avseende bolagets bostadskö
  6. JO Lars Lindström beslutade att under våren 2018 undersöka Kronofogdens skuldsaneringsverksamhet med två inspektioner, en på kontoret i Sundbyberg och en på kontoret i Täby. JO Lars Lindstöm uttrycker protokollet bl.a. att han ser med oro på att väntetiden för att inleda den egentliga handläggningen har ökat sedan i mars 2018 och att handläggningstiderna är alltjämt oacceptablet långa

Nu är granskningen klar, och myndighet en får efter JO:s undersökning allvarlig kritik av chefs-JO för att man i flera avseenden inte har följt sina egna interna riktlinjer. Brister noteras av JO i de granskade ärendena bland annat när det gäller dokumentation av beslut om att inleda och avsluta ärenden och av beslut om vidare handläggning Utifrån informationen du angett är det dock svårt för mig att göra en korrekt bedömning av Polisens agerande i situationen.Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av Polismyndigheten, eller en enskild polis, kan du skicka in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO:s uppgift är att genom granskning av myndigheterna se till att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler Överförmyndaren kritiseras av JO. En person begärde den 8/6 per email ut handlingar från Överförmyndarens kansli i Övik. Handlingarna rörde fallet Arne Gavelin. Inga handlingar och inget svar kom. 20 dagar senare valde vederbörande att JO-anmäla Överförmyndaren, efter det att en påminnelse skickats den 16/6 JO lyder dock inte under någon annan myndighets granskning i den mening att man kan göra en formell anmälan mot JO. Kan JO bli föremål för granskning av Justitiekanslern (JK)? JK:n har till uppgift att utöva tillsyn över de som utövar offentlig verksamhet och se till att dessa efterlever lagar, författningar samt i övrigt fullgör sina åtaganden JO riktar svidande kritik mot Sjöfartsverket. Efter flera uppmärksammade reportage i Uppdrag granskning kring den statliga helikopteraffären mellan Sjöfartsverket och Agusta Westland inledde.

Nu inleder JO en granskning av 21 lokalpolisområden över hela landet. Polisen begärs att gå igenom omhändertaganden för berusning som skett under perioden juli 2019-juni 2020 FMV-toppen Dan Ohlsson raderade sitt mejl till Försvarsmakten om vapenexport av Jas Gripen. Nu får hans agerande kritik av tunga offentlighetsexperter. - Det är anmärkningsvärt. Det är fel.

Om JO i sin granskning finner att någon enskild person eller myndighet brustit eller brutit mot regler på något sätt kan han uttala kritik JO Katarina Påhlsson är klar med sin granskning av hur Kriminalvården initialt hanterat coronakrisens effekter. JO efterlyser fler åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av restriktionerna. Bild: Petter Hansson Frank. Annon Safet Makas fru tog livet av sig själv och familjens tre barn - samma dag som de skulle vräkas. Socialtjänsten, som kände till familjens ekonomiska problem, anmäldes till JO. Men. JO har nu därför inletts en granskning. JO har i ett särskilt ärende beslutat att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserats med anledning av åklagarens redovisning av sina bedömningar och slutsatser., skriver JO Två miljarder kronor saknas. Uppdrag granskning kan nu genom dokument i den nya Pandoraläckan spåra delar av pengarna till Polen

Nu har även JO granskat fallet och konstaterat att hennes agerande bröt mot grundlagen. LÄS MER: Efter GP:s granskning: chefen för Sjukvårdens larmcentral får g Alla kan klaga hos JO JO granskar om myndigheter, domstolar och enskilda tjänstemän följer lagar och förordningar. Det finns fyra justitieombudsmän. JO är en opo­ litisk och självständig myndighet. Varje år lämnar JO en redogörelse för sitt arbete till riksdagen, som behandlas av konstitutionsutskottet

Riksdagens myndighet - J

Justitieombudsmannen (JO) går vidare med Kommunals anmälan av Arbetsmiljöverket. Jan Arleij. Publicerad 2020-07-30. Misstanken gäller att myndigheten har agerat partiskt genom att ge vika i fråga om skyddsutrustning, efter påtryckningar från Sveriges kommuner och regioner, SKR - dessutom utan medverkan från fackförbundet Kommunal De tidvis långa handläggningstiderna hos polisen har varit en återkommande fråga för JO under flera år. Senaste granskningen gjorde JO Per Lennerbrant 2019 vid rättsavdelningen, rättsenhet Mitt. Efter den granskningen uttalade JO att han avsåg att fortsätta att granska handläggningstiderna genom inspektioner hos Polismyndigheten JO granskar polisens vapenhandläggning - Corren. JO har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden efter många klagomål om långa väntetider. Arkivbild. Foto.

Brexitkampanj ställs in efter mordet på Jo Cox | Fria Tider

JO granskar polisens vapenhandläggning - Norrköpings Tidningar. JO har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden efter många klagomål om långa väntetider. JO granskar polisens vapenhandläggning. JO har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden efter många klagomål om långa väntetider. Arkivbild. Foto: Pontts Lundahl/TT. Inrikes. Inrikes Efter en ström av anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om långa väntetider hos polisen för vapenlicens har JO Per. JO granskar polisens vapenhandläggning. JO har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden efter många klagomål om långa väntetider. Arkivbild. Foto: Pontts Lundahl/TT. Efter en ström av anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om långa väntetider hos polisen för vapenlicens har JO Per Lennerbrant. JO-beslut i granskning. 10 juni 2021 - 18:17. Justitieombudsmannen (JO) har kommit med sitt i beslut i den granskning av en påstådd samordning vid prövningen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19. Anmälan till JO gjordes av Sörmlands Media i maj 2020 och rör åtta kommuner i Sörmland, däribland Flen, samt.

Palmeutpekande får svidande kritik av JO. Sverige Alla är oskyldiga till brott tills en domstol bestämt något annat. Chefsåklagare Krister Petersson får nu kraftig kritik för hur den sedan. JO konstaterar att en sådan försändelse enligt huvudregeln ska vidarebefordras till den intagne utan granskning, skriver Publikt. Häktet menar att det inte tydligt framgick att det var. JO. Herr Arnes penningar 1 min read. Överförmyndaren kritiseras av JO. 11 månader ago granskningornskoldsvik . Spara PDF Skriv ut. P4 Västernorrland. Oklart när avloppsläckan i Granskning Örnsköldsvik (2) Granskning Örnsköldsvik har fullt upp (1).

JO:s granskning av FI. 2016-06-16 | Om FI. Den 17-18 november 2015 genomförde Riksdagens ombudsmän (JO) under ledning av chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura en inspektion av FI. Inspektionen begränsades till ett urval av myndighetens olika ärendeslag Ingen JO-granskning av Fittjautredningen nu Sverige Justitieombudsmannen kommer inte att granska utredningen av den misstänkta gruppvåldtäkten i ett trapphus Fittja just nu, då målet. JO-granskning - efter domstolsmiss. Gotlands tingsrätt JO-anmäls. Arkivbild. Foto: Henrik Montgomery/TT. Gotlands tingsrätt dömde en 30-årig man för olaga förföljelse - men skickade. Efter SVT:s granskning: Kommunal JO-anmäler Arbetsmiljöverket. SVT avslöjade hur Arbetsmiljöverket tonat ned betydelsen av kravet på munskydd på ett äldreboende i Stockholm. Kommunals. JO fördjupar granskning av Finansinspektionen. Justitieombudsmannen gräver djupare i sin granskning av Finansinspektionen. Det gäller misstankerna om att FI har manipulerat interna dokument som rör penningtvättstillsyn av de svenska storbankerna strax innan dokumenten skulle överlämnas till media. Finansinspektionens generaldirektör.

JO NESBÖ 10 BÖCKER I HARRY HOL

Granskning av utpekande av Palmemördare klar. Stig Engström pekades ut som Palmes mördare. Olof Palme. JO Per Lennerbrant. Under den pressträff som satte stopp för utredningen av mordet på Olof Palme pekades Stig Engström ut som den trolige mördaren. JO har nu granskat utpekandet och presenterar i dag sitt beslut Om JO tror att någon gjort ett mindre fel i sitt arbete kan JO föreslå att det ska prövas om personen ska få till exempel en varning. Om JO tycker att en lag behöver ändras kan JO föreslå det till riksdagen. JO först i världen. JO får in omkring 8 000 anmälningar om året. JO är opolitisk. JO heter officiellt Riksdagens ombudsmän JO inleder en granskning av Finansinspektionen sedan myndigheten raderat delar i dokument. - Detta är uppseendeväckande uppgifter, säger Elisabeth Rynning (JO) till Svenska Dagbladet Flera JO-anmälningar efter Uppdrag Granskning. Publicerad 3 nov 2011 kl 10.01. Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag. Jennie och Thomas fick inte träffa sina barn på över två månader efter att de blev anklagade för övergrepp på sin egen dotter JO har beslutat att i nuläget inte granska den kritiserade utredningen av en misstänkt gruppvåldtäkt i ett trapphus i Fi. Ingen JO-granskning av Fittjautredningen. Av:.

Dispens för strandskydd påminner om Gotland - NyheterIngen åtgärd mot Felix: KTH backar efter Fria Tiders

När Skaraborgs regemente la ut en platsannons väckte en liten detalj ramaskri . I annonsen fanns det en formulering som tydde på att den utlysta tjänsten var avsedd för en specifik person. Nu har JO inlett en granskning av fallet, rapporterar nyhetsbyrån Siren Justitieombudsmannens granskning av förhållandena för intagna inom Kriminalvården är nu klar. Den har gjorts på uppdrag av riksdagens ombudsmän. En viktig del i underlaget för JO:s granskning har varit de intagnas beskrivning av hur de upplever situationen JO granskar visslarsystem 15 maj, 2014. Justitieombudsmannen har inlett en granskning efter att frilansjournalisten Nils Funcke JO-anmält Försvarets materielverks nya system för visselblåsare. Enligt Nils Funcke väcker FMVs upplägg där ett privat företag, Interaktiv säkerhet, ska ta emot anmälningar om oegentligheter, en rad frågetecken Kommentar med anledning av Justitieombudsmannens granskning av FI. JO har riktat kritik mot FI för bristande dokumentation och oklara rutiner i sex granskade ärenden. Bakgrunden till JO:s granskning är att det under december 2018 förekom uppgifter i media om att FI skulle ha förvanskat allmänna handlingar

JO:s tolkning av instruktionen med granskning av laglydnad fokuseras på de kontrollbesök han gör hos olika myndigheter. Om den enskilde anmälaren känner att han som medborgare vill anmäla till JO ett lagbrott vid en myndighet kommer han inte få någon framgång. Rättsäkerheten med författningsfrågorna har saknats i debatten om JO JO granskar - efter polisens brister Stora brister i polisens hantering av omhändertagna berusade personer har upptäckts i Uppsala. Nu inleder JO en granskning av 21 lokalpolisområden över.

Start - J

Riksdagens ombudsmän, JO - Riksdage

JO granskar polisens vapenhandläggning. 30 september 2021 10:23. Efter en ström av anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om långa väntetider hos polisen för vapenlicens har JO Per. JO granskar polisens vapenhandläggning. Sverige Efter en ström av anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om långa väntetider hos polisen för vapenlicens har JO Per Lennerbrant beslutat. JO granskar polisens vapenhandläggning. Efter en ström av anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om långa väntetider hos polisen för vapenlicens har JO Per Lennerbrant beslutat att.

JO-granskning av gallring av allmänna handlingar

JO granskar lång väntan på beslut. FÖRSÄKRINGSKASSAN 2016-11-08. Justitieombudsmannen, JO, har efter flera anmälningar inlett en utredning kring de långa handläggningstiderna hos Försäkringskassan. Väntetiden närmar sig ett halvår i vissa fall, skriver Dagens Nyheter Ingen JO-granskning av Fittjautredningen nu. Sverige Justitieombudsmannen kommer inte att granska utredningen av den misstänkta gruppvåldtäkten i ett trapphus Fittja just nu, då målet fortfarande pågår. Men det kan bli aktuellt att syna den kritiserade utredningen senare JO granskar Radiotjänst efter artikel i Hem & Hyra. Karlstad Nyligen skrev Hem & Hyra om en tv-kontrollant som frågade ut ett barn om familjen hade tv, och förväxlade en säng med en platt-tv. Nu granskar JO Radiotjänsts arbetsmetoder. I artikeln förklarade Jenny Belenos i Karlstad hur tv-kontrollanten frågat ut hennes 12-årige son, som. Tvåbarnsmamman Sandra Nordin tappade en fjärdedel av sin sjukersättning på grund sitt engagemang i en organisation för andra ekonomiskt utsatta. Nu startar Justitieombudsmannen en granskning

Protokoll inspektioner - J

Kommunen JO-anmäld efter VLT:s granskning av kyrkobygget. En person har JO-anmält Västerås stad och byggnadsnämnden med anledning av det som framkommit i VLT:s granskning av bygget av den rysk-ortodoxa kyrkan på Hässlö. Det skrämmer mig att inte Västerås stad agerat genom att kontakta svensk säkerhetstjänst skriver anmälaren En delegation från Justitieombudsmannen, JO, Sydsvenskan granskar, berör, underhåller och tar ställning. Det har vi gjort i över 170 år. Hej! Vi använder cookies JO granskar om myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och förordningar, det vill säga om det har gått rätt till vid handläggningen av olika ärenden och om enskilda medborgare.

JO riktar allvarlig kritik mot FI efter granskning av sex

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Hall. Detta sedan en fånge anmält anstalten för felaktig granskning av hans brev. Detta är integritetskränkande och psykisk terror skriver internen i ett brev till JO, efter att han fått vänta på att skicka brev. Sedan slutet av december har i stort sett alla brev som fången skickat. Justitieombudsman Per Lennerbrant (JO) riktar skarp kritik mot utpekandet av Stig Engström som Olof Palmes mördare. Efter den granskning som gjorts har JO bland annat kommit fram till att. JO granskar halländskt forskningsprojekt Justitieombudsmannen (JO) inleder en granskning av ett forskningssamarbete mellan Region Halland och ett amerikanskt sjukhus. Enligt anmälan till JO har hundratusentals patientjournaler skickats till USA - utan att något sekretessavtal slutits

Universitet JO-anmäls av studentkåren - Dagens Arena

JO granskar Svenska kraftnät. SVENSKA KRAFTNÄT 2019-01-28. Efter att chefer på Svenska kraftnät anlitat bekanta som konsulter väljer nu Justitieombudsmannen att granska myndigheten. Samtidigt växer den interna kritiken mot ledningen, uppger Dagens nyheter I DAG HAR DET KOMMIT, JO Per Lennerbrants beslut som avslutar granskningen av Krister Peterssons redovisning vid pressträffen den 10 juni förra året. JO riktar mycket hård kritik mot Krister Petersson och menar att Stig Engström i praktiken pekades ut som skyldig till Palmemordet trots att Petersson förnekat att det var syftet 76 Notiser Brittiska JO-ämbetet under granskning År 1967 fick Storbritannien en motsvarighet till det svenska JO-ämbetet i det att man tillsatte en Parliamentary Commissioner for Administration (PCA). Dennes ställning är dock i flera hänseenden olik JO:s. Han mottar sålunda inte klagomål direkt från allmänheten utan endast anmälningar som någon medlem av underhu set fört vidare.

Valhemligheten ska tryggas också för personer med

Video: Offentlig Rätt - Justitieombudsmannen (Jo) - Lawlin

JO inleder granskning av Finansinspektionen. Uppseendeväckande uppgifter.. Det säger Justitieombudsmannen, JO, Elisabeth Rynning om att Finansinspektionen manipulerat dokument som sedan lämnades ut till SvD. FI får samtidigt hård kritik av Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för Riksrevisionsverket JO granskar IVO efter kritik från läkare. En läkare som kritiserats i ett beslut från IVO har JO-anmält myndigheten för att hen aldrig fick chansen att yttra sig över ett förslag till beslutet. Nu inleder JO en granskning för att se om IVO har handlat på ett sätt som strider mot patientsäkerhetslagen. Felicia Lindberg Alla JO-anmälningar av Polisen har fått resultat. Nu tar JO och sätter in en granskning, de skriver själva att de fått in ett relativt stort antal anmälningar JO granskar FMVs visselblåsarfunktion. MEDDELARSKYDD 2014-05-16. Justitieombudsmannen har inlett en granskning av Försvarets materielverks nya system för visselblåsare, skriver tidningen Journalisten. Det är frilansjournalisten Nils Funcke som JO-anmält myndigheten Stora brister i polisens hantering av omhändertagna berusade personer har upptäckts i Uppsala. Nu inleder JO en granskning av 21 lokalpolisområden över hela landet. Omhändertaganden ska ske. JO inleder granskning av UD. Publicerad: 28 november 2016, 00:58. Dagens Nyheter JO-anmälde utrikesdepartementet efter att tidningen upplevt brister i diarieföringen och allt för långa handläggningstider. Nu har JO beslutat att granska departementet