Home

Befolkningsstatistik Överkalix

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2021 och

 1. Överkalix: 3 253 ‑16: 6: 14 ‑8: 25: 12: 12: 1: 34: 25: 9: 0 ‑9 ‑13: 3: 1: 1: 2518: Övertorneå: 4 218: 17: 8: 14 ‑6: 51: 24: 26: 1: 27: 18: 9: 0: 24: 6: 17: 1 ‑
 2. Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB
 3. Överkalix: 51,5 (51,0) 2 (2) Borgholm: 49,8 (49,2) 2 (2) Övertorneå: 50,7 (50,0) 3 (4) Sotenäs: 50,9 (50,4) 3 (3) Överkalix: 48,8 (48,5) 3 (3) Överkalix: 50,1 (49,7) 4 (3) Simrishamn: 50,8 (50,5) 4 (4) Sotenäs: 48,8 (48,3) 4 (5) Sotenäs: 49,8 (49,4) 5 (6) Övertorneå: 50,7 (50,0) 5 (7) Dorotea: 48,5 (48,0) 5 (4) Simrishamn: 49,6 (49,4) 6 (5) Rättvik: 50,2 (50,1) 6 (6) Pajala: 48,4 (48,2) 6 (7) Pajala: 48,9 (48,6) 7 (7
 4. Överkalix. 420. 274. 599. 850. 1 146. 3 289. Övertorneå. 547. 345. 664. 1 120. 1 541. 4 217. Norrbottens län. 41 047. 24 961. 58 465. 64 141. 61 000. 249 614. Riket. 1 955 716. 1 038 122. 2 750 673. 2 546 698. 2 088 086. 10 379 295 : Procentuell fördelning. Kommun/Region. 0-15. 16-24. 25-44. 45-64. 65-Totalt. Arjeplog. 14,6. 8,0. 20,6. 27,6. 29,2. 100. Arvidsjaur. 16,1. 8,7. 22,5. 25,3. 27,4. 100. Boden. 16,2. 9,9. 23,2. 25,6. 25,1. 10
 5. skningarna har skett i kommunerna Pajala, Överkalix och Övertorneå. Norrbottens län som helhet har

Befolkningsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Överkalix: 29,4: 30,5: 31,2: 31,6: 32,3: 32,4: 32,5: 32,9: 33,1: 33,6: 34,2: 34,8: Övertorneå: 26,6: 26,7: 27,4: 28,0: 28,7: 29,5: 30,6: 31,3: 32,3: 33,5: 34,9: 36,5: Norrbottens län: 20,6: 21,1: 21,6: 22,1: 22,5: 22,8: 23,2: 23,4: 23,6: 24,0: 24,2: 24,4: Riket: 18,1: 18,5: 18,8: 19,1: 19,4: 19,4: 19,8: 19,8: 19,8: 19,9: 20,0: 20,1: Källa: Statistiska centralbyrå
 2. 2021-02-23. Förklaring. Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen.
 3. Överkalix nedre : 55,91 % 53,20 % V: Överkalix övre : 16,88 % 12,19 % C: Överkalix övre : 17,25 % 16,46 % M: Överkalix nedre : 10,02 % 9,03 % MP: Överkalix nedre : 1,22 % 0,98 % SD: Överkalix övre : 7,56 % 6,54 % L: Överkalix övre : 2,14 % 1,33 % KD: Överkalix nedre : 0,21 % 0,18 % Data hämtat från Valmyndigheten
 4. Källa: SCB, Befolkningsstatistik (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata) Fotnot: Andelen är beräknad på den totala folkmängden Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Procentuell fördelning Kommunen Länet Riket Kommunen Länet Riket Antal % % % Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 0 barn 1 666 86 81 7

Fritidshus. Överkalix, Överkalix kommun. 550 000 kr. 42 + 30 m². 2 rum. 9592 m² tomt. Stuga i fint skick med avskilt läge och strandtomt. Ta tillfället att förvärva denna härliga stuga mitt i naturen! Stugan kan nås genom skogsväg och ligger i en idyllisk lugn och fin miljö vid Sandsjärv Animerade befolkningspyramider 1968-2018 - från SCB. Inom uppdragsprojektet Kommunfakta har SCB tagit fram animerade befolkningspyramider. De har här gjorts tillgängliga för alla kommuner och län. Handledning: Man väljer en kommun, ett län eller riket. Då visas en befolkningspyramid (liknande bilden, fast större) som stegar sig fram år för år, från 1968 till 2018 Överkalix (finska Ylikainus eller Ylikainuu, nordsamiska Badje-Gáinnas, överkalixmål ÖverköLis) är en tätort och centralort i Överkalix kommun i Norrbottens län i Sverige som utgörs av ortsdelarna Bränna (finska: Pränni) [6] (som är kyrkbyn i Överkalix socken), söder därom Grelsbyn samt i sydost Brännaberget. [7]Överkalix är belägen cirka tio mil. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal

Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2019 Sverige vanligaste födelselandet bland invandrade. Statistiknyhet från SCB 2019-08-20 9.30 . Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10 281 189 personer. Det är 51 004 personer fler än vid årsskiftet Från år 1805 har länets folkmängd ökat drygt sju gånger. Folkmängden i riket har under samma tid ökat ca fyra gånger. Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall) År. Norrbottens län. Riket. 1805. 34 017. 2 412 772 Överkalix kommun [1] Trossamfund: Svenska kyrkan: Stift: Luleå stift: Bildad: 1637 av del av: Nederkalix församling: Avskild från: Överkalix socken (1863) Medlemmar: 2 548 (77 %) (2019-12-31) [2] Folkmängd: 3 315 (2019-12-31) [2] Upphov till: Överkalix distrikt: Kart Överkalix tingslag var ett tingslag i Norrbottens län i mellersta Norrbotten.Tingslagets område omfattade nuvarande Överkalix kommun.Ytan var 1934 2 931 km², varav land 2779, och där fanns 7 803 invånare. Tingsställe var kyrkbyn Bränna.. Efter Korpilombolo sockens bildande 1856 var denna socken delad på tre tingslag: Pajala, Överkalix och Övertorneå tingslag Överkalix 47,5 % 52,5 %. SCB:s befolkningsstatistik baseras på folkbokföringen, där alla är registrerade som antingen man eller kvinna. Statistiken avser det senaste årsskiftet

Kommuner med högst och lägst medelålder, 31 december 2020

De kommuner som ökar i Norrbotten är Kiruna, Haparanda, Arvidsjaur, Piteå, Överkalix, Jokkmokk och Älvsbyn. Se tabell nedan. En viktig orsak till befolkningsökningen i övriga landet är invandringen. Totalt har Sverige nu 9 793 172 invånare, 4 894 904 kvinnor och 4 898 268 män Befolkningsstatistik, 1 november 2005: Befolkningen i Överkalix är i genomsnitt 12 år äldre än befolkningen i Knivsta. De kommuner som har hög medelålder har ofta en relativt lite

Folkmängd 31 december; ålder - Regionfakt

SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda 1860-1949. I kungörelsen 1859 stadgades att den årliga statistiken fr.o.m. år 1860 skulle grunda sig på utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböckerna samt husförhörslängderna som underlag till folkräkningarna. Befolkningsstatistik var grunden för SCB verksamhet, som startade 1858 Distriktet upphörde med utgången av 1978 och de folkbokförda överfördes till gemensamma kyrkböcker för Överkalix församling, se Överkalix kyrkoarkiv. Efter sammanslagningen av kyrkobokföringsdistrikten har vissa handlingar som tidigare varit införtecknade i Lansjärvs kyrkoarkivs arkivförteckning överförts till Överkalix kyrkoarkiv, jämför Överkalix kyrkoarkivs arkivförteckning Folkmängdssiffror per den 1 januari. Befolkningsstatistiken som används i modellen Skatter & bidrag för kommuner är per den 31 december föregående år (det vill säga per den 1 januari innevarande år). Den 22 februari 2021 publicerade SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2020 Överkalix Bästa skolkommun 2019 - resultat för Kalix Så här placerar sig kommunen totalt och inom kriterierna i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun. 1 är bästa möjliga placering och 290 är lägsta möjliga. fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare Pålänge är en kustby med drygt 300 invånare och ligger 13 km från Kalix.

Visione Publicerad 3 juni 2019 Sedan slutet på 60-talet har befolkningen i Överkalix halverats och är nu den näst minsta kommunen i Norrbotten med sina 3 300 invånare. Men under årets första tre månader.. Norrbotten ökade sin befolkning med drygt 800 personer under 2016 Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2020, Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik, Regional linjetrafik, SCB: Befolkningsstatistik

Indikator K.H.B3.A.1. Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare (1 000 km/capita Befolkningen i Norrbottens län minskade med 1 284 invånare under förra året. Alla kommuner i Norrbotten, utom Piteå, minskar sin befolkning. Luleå och. I Borgholm, Vadstena, Pajala, Simrishamn och Överkalix förväntas generationskvoten vara störst. I dessa kommuner förväntas det år 2024 finnas 20-25 personer i åldrarna 80 år eller äldre per 100 invånare i arbetsför ålder. Stockholm stad med förortskommunerna Sundbyberg, Botkyrka, Huddinge och Solna befinner sig i andra änden av.

Sveriges folkmängd och befolkning i Sveriges alla kommuner. Sorterad i storleksordning i numrerad lista Befolkningsstatistik för 2012; Platser kvar till utbildningar... Våga älska framtiden! (Kostnadsfri föreläsning) Luftens konstnärer! Vill du besöka Iglootel Lapland? Demokrati- och inspirationsdag för unga; Kevin inviger UF-mässan i Arvidsjaur. Kevins låt deltar i Rumäniens schlagersemifinal! Bästa affärsplan Tips om intressant. Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen Inneh. även: Befolkningsstatistik 1880 Förteckning över värnpliktiga som ej vapenövats 1887 Förteckning över icke döpta 1871-1894 Avlösningslängd 1860-1889: Nederkalix; Ur Kalix församling utbröts år 1637 Överkalix församling. 1644-04-18 kom Överkalix församling att bilda ett eget pastorat,.

Befolkningsförändring 25 år - Regionfakt

Ur Kalix församling utbröts år 1637 Överkalix församling. 1644-04-18 kom Överkalix församling att bilda ett eget pastorat, och Kalix församling fick då namnet Nederkalix. Ur Nederkalix församling utbröts 1909-05-01 Töre församling vilket betyder att Nederkalix församlingsböcker AIIa:1 och AIIa:11 överförts och i Töre fått beteckningarna AIIa:1a1 respektive AIIa:1b1 SCB:s befolkningsstatistik baseras på folkbokföringen, Överkalix 1 606 1 772 47,5 52,5. Här är skillnaderna störst Historiskt trendbrott 2015. Kommunerna med störst kvinnoöverskott

Andel 65 år och äldre av befolkningen - Regionfakt

Minst vigslar ägde rum i Torsby och Överkalix medan invånarna i Stockholm, Solna och Knivsta gifte sig i nästan lika hög grad som i Sundbyberg. Även storstäderna Göteborg och Malmö hamnade högt upp på topplistan. - Befolkningssammansättningen är den viktigaste förklaringen explore #befolkningsstatistik at Faceboo Lev. 92/1975 Inneh. även: Befolkningsstatistik 1865 Förteckning över icke döpta 1862-1870 . Bild Husförhörslängder. SE/HLA/1010131/A I/9 b. 1869 - 1878. Serie: Husförhörslängder Volym: SE/HLA/1010131/A I/9 b Tid: 1869 - 1878 Anmärkning: Lev. 92/1975.

Befolkningsstruktur - Regionfakt

 1. Överkalix tingslag var ett tingslag i Norrbottens län i mellersta Norrbotten.Tingslagets område omfattade nuvarande Överkalix kommun.Ytan var 1934 2 931 km², varav land 2779, och där fanns 7 803 invånare. Tingsställe var kyrkbyn Bränna
 2. Nederkalix AI:9a (1869-1878) i Norrbottens län, som är en husförhörslängd. Arkivbildaren Nederkalix är en församling/socken
 3. dre del av Överkalix socken avsöndrades 1856 till Korpilombolo då nybildade.
 4. Överkalix 3 395 Ydre 3 658 Munkfors 3 Befolkningsstatistik från 2015, källa SCB Skillnader i befolkningsstorlek Befolkningsförändring 1990-2009. Finansdepartementet Försörjningskvoten ökar • År 2013 hade 68 av 72 regioner en försörjningskvot högre än riksgenomsnitte

Överkalix kommun - Wikipedi

Folkmängd Överkalix. Den 31 december 2014 utgjorde folkmängden i Överkalix kommun 3 409 personer. Av dessa var 322 personer (9,4 %) födda i ett annat land än Sverige Överkalix folkmängd har minskat med 51 procent sedan 1968.Länets folkmängd har minskat med 4 procent Överkalix är en kommun i Norrbottens län i Sverige Här låg tresockenmötet Hakkas-Överkalix-Gällivare. Från denna punkt går gränsen mellan Hakkas och Överkalix församling i en rät linje mot nordost på en sträcka av cirka 20 kilometer och korsar europaväg 10 samt Skrövån, och löper upp över Karilavaara och Iso Linkkavaara, varvid den passerar strax öster om sjön Linkkajärvi

 1. Kommunfaktablad som visas här är för senaste år som leverats till kommunen. Årtalen kan därför skilja. Beställningsinfo för Kommunfakta. Kontaktpersoner: Harriet Löfqvist, tfn: 010-479 60 48. Ann-Christine Hagsten, tfn: 010-479 66 57. e-post: regionalt@scb.se. Senast uppdaterad: 2020-01-22
 2. Överkalix socken (med 0285/38 och 0286/38). 0001/44 Ang. stenrösen och rester av stuga vid sjön Vähäjärvi, nära byn Narken samt bomärken på vävstol. 1019/68 Ang. gropar, Saikosjärvi (med 2001/0765). Befolkningsstatistik 1966. 1461/72 Ang. återställandet av flottlede
 3. istrativ historik. Församlingen bildades 20 juni 1856 genom utbrytningar ur Övertorneå, Överkalix och Pajala socknar. Församlingen var en kapellförsamling lydande under Övertorneå församling fram till 1 maj 1920 då den avsöndrades till eget pastorat.Från 2008 till 2010 ingick församlingen i pastorat med Pajala församling

Norrbottens län är landets största och ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbottens län består av landskapet Norrbotten (den tidigare norra delen av Västerbotten) samt den nordliga delen av landskapet Lappland . Länet har 14 kommuner: Störst till ytan är Kiruna kommun, minst är Haparanda kommun För kommuner gäller siffran resesträckan i den lokala eller regionala kollektivtrafiken i det län kommunen tillhör. För riket som helhet innefattas även längre, länsöverskridande resor. Därför blir resesträckan per capita högre för riket än för de flesta län. Det går alltså att jämföra resesträckorna i länen med varandra. Befolkningsstatistik - Luleå kommu . Luleås invånare har ett socialt, (Norrbottens län) Överkalix kommun är belägen utmed Kalixälven norr om Luleå och ligger mitt i barrskogsbältet, med god tillgång till produktiv skogsmark . Här kan du se befolkningen i Sveriges 20 största kommuner per 31/12 2020. Kommun Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 718 invånare. Antalet invånare i kommunen är det fjärde lägsta i landet

Video: Bostäder till salu - Överkalix kommun - Hemne

Befolkningspyramider, animatione

 1. De får förklarat för sig, bl.a. av en politiker, vilken nytta man har av demografi och befolkningsstatistik av olika slag. Ett annat ord för demografi är befolkningslära. I befolkningsläran tittar man på hur olika förändringar påverkar samhället t ex vad man arbetar med, hur rik eller fatti Vi har besökt Överkalix i Norrbotten, Ragunda i Jämtland och Åsele i Västerbotten
 2. Även Piteå (+165), Boden (+16), Överkalix (+13) och Pajala (+13) ökade sin befolkning Sandön är belägen i Lule älvs utlopp i Bottenviken och är den största ön i Lule skärgård. [1] Sandön saknar förbindelse med fastlandet, förutom under vintermånaderna då Luleå kommun ordnar en isväg
 3. Befolkningsstatistik; Fakturor Visa nästa niv med Pajala kommun erbjuder dig som hobbyfotograf att delta i en studiecirkel ledd av fotografen Linnea Isaksson från Överkalix- professionell fotograf sedan 2015. Kursen består av tre digitala träffar och tre fototräffar på olika platser i Pajala kommun
 4. SCB, Befolkningsstatistik Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd. Region Obligatoriskt. Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01.
 5. 2 039 fler invånare i Umeå. Umeås befolkning ökade med 2 039 personer under 2018 och uppgick den 31 december till 127 119 personer. Det visar officiell befolkningsstatistik från SCB. Den.

Svenska kvinnor föder i genomsnitt 1,94 barn under sitt fruktsamma liv, enligt ny befolkningsstatistik från Statistisk Bygga, bo och miljö. Här finns information för dig som ska bygga, vill flytta hit eller har frågor om miljö. Här hittar du svar på frågor som rör bygglov, lediga tomter, vilka tillstånd som behöver sökas, energirådgivning, miljö, vatten och avlopp, återvinning, sophantering och mycket mer Överkalix kommer på plats 1 av 290. vilken kommun i ångermanland har mest befolknin Knivsta är den kommun som har högst andel barn, över till exempel vilken kommun som hade störst andel barn eller störst andel Omformad Sverigekarta efter befolkning. 13 maj 2013 I ett antal kommuner och län ökade befolkningen så att befolkningsgränser bröts

Norrbottens län skapades den 21 maj 1810 av den norra delen av Västerbottens län. [2]Pite lappmark (Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner) ingick till en början inte i det nya länet, utan överfördes från Västerbotten först den 10 februari 1837; [3] detta område låg längs med Skellefte älv men avståndsmässigt närmare Piteå. Malå kommun bildades 1862 genom en utbrytning från. Kommunerna med flest andel kvinnor. Kommunerna med störst kvinnoöverskott: Lidingö 51,2 procent kvinnor. Östersund 51,1 procent kvinnor. Ystad 51,1 procent kvinnor. Danderyd 51,0 procent kvinnor. Ängelholm 51,0 procent kvinnor. Vadstena 50,7 procent kvinnor. Uppsala 50,7 procent kvinnor

Gator och Postnummer i Överkali

Din kommun i siffror - Ekonomifakt

ArkivDigital har handlingar från Norrbottens län som innehåller bland annat kyrkböcker (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda) och bouppteckninga Befolkningspyramid kommun. Befolkningspyramider för Sveriges kommuner och län Projektet Kommunfakta har på denna webbsida sammanställt animerade befolkningspyramider för Sveriges samtliga kommuner och län. Här kan du analysera statistik över hur befolkningen i din eller valbar kommun sett ut sen 1960-talet fram till idag En befolkningspyramid kan vara ett överskådligt sätt att. Han gör besök i kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Jokkmokk och Överkalix FoUI hjälper kommunerna i Norrbotten att dra nytta av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Det handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan och inom kommunern Fjällutsikt och Aitik med vikande befolkningsstatistik hemresa 16.00 dundret → gällivare → överkalix → töre → lule. Invånare efter födelseland, kön, region och år. Antal.. PxWeb. / Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden / Bakgrundsdata / Demografi / Invånare efter födelseland, kön, region och år. Antal. Välj tabell. Välj variabel. Visa tabell. Invånare efter födelseland, kön, region och år

Norrbottens län - BD: Swedensite-Southhill - Grundad 1996 - Box 448 701 48 Örebr Överkalix kommun 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 0.314285714285714 0.28501628664495099 0.29734219269103002 0.33333333333333331 0.37713310580204779 0.4432234432234432 0.48275862068965519 Kalix kommun 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 0.33009708737864102 0.317677198975235 0.340573012939002 0.35727969348659006 0.3879222108495394

Totalt 1465 personer i Linköpings kommun sade ja till sin partner förra året. Det var flest i länet, men en annan kommun har ännu mer giftasbenägna invånare i förhållande till den vuxna. Källa: Befolkningsstatistik Andel kvarboende, procent Täljaren består av folkbokförda 31/21 år t-1 och som fortfarande är folkbokförda inom området 31/12 år t . Nämnaren består av folkmängden den 31/12 år t-1. Källa: Befolkningsstatistik Korpilombolo in Norrbottens län; County: Norrbottens län: Province: Norrbotten: Source type: Parish / Congregation: Information: Indelning: Korpilombolo bildades 1856-06-20, såsom kapellförsamling, av områden från Övertorneå, Pajala och Överkalix socknar. Pastorat: 1856-06-20-1878 Övertorneå, Hietaniemi och Korpilombolo 1878--1920-04-30 Övertorneå och Korpilombolo 1920-05-01- Eget. Överkalix 3 436 3 377 -2% 1 634 1 580 -3% 1 485 1 521 2% Kalix 16 I Tabell 2 redovisas kommunvis befolkningsstatistik gällande boende och förvärvsarbetande för Region Mitt. Data presenteras för BP2018 (år 2014) och BP2020 (år 2017) tillsamman

Norrbotten är ett landskap i nordostligaste Sverige.Det gränsar i väster till Lappland, i öster till Finland och Bottenviken och i söder till Västerbotten.Landskapet Norrbotten utgör den östra delen av Norrbottens län.. Norrbotten tillkom som ett resultat av att Norrbottens län bröts ut ur Västerbottens län 1810. Länsklyvningen kungjordes den 21 maj 1810 Tingslag. Som mest låg fyra tingslag under domsagan men detta antal minskades i etapper. 1 januari 1904 (enligt beslut den 26 juni 1903) överfördes Gällivare lappmarks tingslag till den nybildade Gällivare domsaga. [3] 1 januari 1948 (enligt beslut den 10 juli 1947) bildades Kalix domsagas tingslag genom en sammanslagning av Nederkalix, Råneå och Överkalix tingslag. [4 Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre. Ökning 18% jmf 2009. Ökning 17% jmf 2009. BILD . 65-74 2009 2010 2011 2012 2013 201 Befolkningsstatistik första halvåret 2020. 2020-08-19. Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige Vi har besökt Överkalix i Norrbotten,. Sverige - Globali . Uppgift kring en befolkningspyramid. Se bland uppgifter. MTRL: PPT om Sveriges befolkning